FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कृषक पेन्सन कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना।

७९-८० 09/23/2022 - 15:52 PDF icon kirsak penson_1.pdf

बिउ आलु खरिद र रासायनिक मल ढुवानी अनुदानका लागी कोटेशन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।।

७९-८० 09/06/2022 - 11:59 PDF icon Kirsi.pdf

Invitation for Sealed Quotation.

७८/७९ 02/01/2022 - 18:30

बोलपत्र सम्बन्धमा ।

७८/७९ 02/01/2022 - 18:25 PDF icon 2nd Road E-BID NOTICE.pdf, PDF icon Bid_Document_Works_NCB_BM_BAJURA_NCB_W_04_078-79 (2).pdf, PDF icon Bid_Document_Works_NCB_BM_BAJURA_NCB_W_05_078-79.pdf

बोलपत्र सम्बन्धमा ।

७८/७९ 01/13/2022 - 16:02 PDF icon bolpatra.pdf

तेस्रो पटक बोलपत्र आब्हान गरीएको सूचना ।

७८/७९ 01/09/2022 - 13:22

वडा नं ३ आशय पत्र सम्बन्धमा ।

७८/७९ 12/30/2021 - 14:38

ADDENDUM

७८/७९ 12/28/2021 - 13:38 PDF icon Medicine Free Bird.pdf

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धमा सूचना ।

७८/७९ 12/05/2021 - 11:24 PDF icon Sealed Quotation E-BID NOTICE.pdf

बोल पत्र सम्बन्धि सूचना ।

७८/७९ 11/18/2021 - 11:39 PDF icon Bid_Document_Works_NCB_BM_BAJURA_NCB_W_03_078-79 (2).pdf

Pages