FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

खरीद सम्बन्धि सूचना

७७/७८ 06/20/2021 - 13:02 PDF icon CCI_000035.pdf, PDF icon CCI_000036.pdf, PDF icon CCI_000037.pdf, PDF icon CCI_000038.pdf

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धमा ।

७७/७८ 03/21/2021 - 12:13 PDF icon Bid invitation edu_000146.pdf

पुन: बोलपत्र आवहान सम्बन्धमा ।

७७/७८ 02/10/2021 - 17:12 PDF icon 2ND TIME_Bid_Document_Goods_SQ_BM_BAJURA_SQ_03_077-078.pdf

बोलपत्र आव्हान वारे सूचना ।

७७/७८ 02/07/2021 - 11:19 PDF icon NOTICE WARD OFFICE.pdf

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धमा ।

७७/७८ 01/29/2021 - 13:16 PDF icon 2nd Bid_Document_Works_SQ_BM_BAJURA_SQ_W_01_2077-78.pdf, PDF icon ebit_000006.pdf

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धमा ।

७७/७८ 01/25/2021 - 11:03 PDF icon Bid_Addenda_Goods_SQ_BM_BAJURA_SQ_03_077-078.pdf, PDF icon Laptop NOTICE Addendum.pdf

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धमा ।

७७/७८ 01/11/2021 - 14:33 PDF icon bolpatra9-27_000228.pdf

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धमा ।।

७७/७८ 12/04/2020 - 11:10 PDF icon bolpatra1_000121.pdf, PDF icon bolpatra2_000122.pdf

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धमा ।।

७७/७८ 11/26/2020 - 16:00 PDF icon 125905310_700982150834049_6425560537700739541_n.pdf, PDF icon 126287467_405887750617805_9199005251931875844_n.pdf

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

७६/७७ 06/15/2020 - 16:01 PDF icon health dar ret20200615.pdf, PDF icon health dar ret220200615.pdf

Pages