FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोल पत्र सम्बन्धि सूचना ।

७८/७९ 11/18/2021 - 11:39 PDF icon Bid_Document_Works_NCB_BM_BAJURA_NCB_W_03_078-79 (2).pdf

BID ADDENDUM NOTICE

७८/७९ 11/18/2021 - 11:37 PDF icon 1st E-BID ADDENDUM NOTICE.pdf, PDF icon Bid_Addenda_Others_BM_BAJURA_NCB_W_01_078-79.pdf, PDF icon Bid_Addenda_Others_BM_BAJURA_NCB_W_02_078-79.pdf

Bid Addendum Report

७८/७९ 08/04/2021 - 17:04 PDF icon Bid_Addenda_Others_BM_NCB_W_01_077_78.pdf, PDF icon FINAL _15 BED HP_Bid_Addenda_Others_BM_NCB_W_02_077_78.pdf

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धमा ।

७७/७८ 07/14/2021 - 13:11 PDF icon Bid_Document_Works_GoN_Uploadable_BM_NCB_W_02_077_78.pdf, PDF icon Budhiganga Municipality.pdf

टिप्पर खरिद सम्बन्धि सूचना ।।

७७/७८ 06/22/2021 - 15:41 PDF icon img20210622_15290508.pdf, PDF icon img20210622_15302575.pdf, PDF icon img20210622_15310773.pdf, PDF icon img20210622_15314956.pdf

खरीद सम्बन्धि सूचना

७७/७८ 06/20/2021 - 13:02 PDF icon CCI_000035.pdf, PDF icon CCI_000036.pdf, PDF icon CCI_000037.pdf, PDF icon CCI_000038.pdf

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धमा ।

७७/७८ 03/21/2021 - 12:13 PDF icon Bid invitation edu_000146.pdf

पुन: बोलपत्र आवहान सम्बन्धमा ।

७७/७८ 02/10/2021 - 17:12 PDF icon 2ND TIME_Bid_Document_Goods_SQ_BM_BAJURA_SQ_03_077-078.pdf

बोलपत्र आव्हान वारे सूचना ।

७७/७८ 02/07/2021 - 11:19 PDF icon NOTICE WARD OFFICE.pdf

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धमा ।

७७/७८ 01/29/2021 - 13:16 PDF icon 2nd Bid_Document_Works_SQ_BM_BAJURA_SQ_W_01_2077-78.pdf, PDF icon ebit_000006.pdf

Pages