FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

तेस्रो पटक बोलपत्र आब्हान गरीएको सूचना ।

७८/७९ 01/09/2022 - 13:22

वडा नं ३ आशय पत्र सम्बन्धमा ।

७८/७९ 12/30/2021 - 14:38

ADDENDUM

७८/७९ 12/28/2021 - 13:38 PDF icon Medicine Free Bird.pdf

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धमा सूचना ।

७८/७९ 12/05/2021 - 11:24 PDF icon Sealed Quotation E-BID NOTICE.pdf

बोल पत्र सम्बन्धि सूचना ।

७८/७९ 11/18/2021 - 11:39 PDF icon Bid_Document_Works_NCB_BM_BAJURA_NCB_W_03_078-79 (2).pdf

BID ADDENDUM NOTICE

७८/७९ 11/18/2021 - 11:37 PDF icon 1st E-BID ADDENDUM NOTICE.pdf, PDF icon Bid_Addenda_Others_BM_BAJURA_NCB_W_01_078-79.pdf, PDF icon Bid_Addenda_Others_BM_BAJURA_NCB_W_02_078-79.pdf

Bid Addendum Report

७८/७९ 08/04/2021 - 17:04 PDF icon Bid_Addenda_Others_BM_NCB_W_01_077_78.pdf, PDF icon FINAL _15 BED HP_Bid_Addenda_Others_BM_NCB_W_02_077_78.pdf

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धमा ।

७७/७८ 07/14/2021 - 13:11 PDF icon Bid_Document_Works_GoN_Uploadable_BM_NCB_W_02_077_78.pdf, PDF icon Budhiganga Municipality.pdf

टिप्पर खरिद सम्बन्धि सूचना ।।

७७/७८ 06/22/2021 - 15:41 PDF icon img20210622_15290508.pdf, PDF icon img20210622_15302575.pdf, PDF icon img20210622_15310773.pdf, PDF icon img20210622_15314956.pdf

खरीद सम्बन्धि सूचना

७७/७८ 06/20/2021 - 13:02 PDF icon CCI_000035.pdf, PDF icon CCI_000036.pdf, PDF icon CCI_000037.pdf, PDF icon CCI_000038.pdf

Pages