सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सवारी साधन खरिद सम्बनधी सूचना

७५/७६ 12/27/2018 - 15:07 PDF icon Purchase notice.pdf

कोटेशन आहवान सम्वन्धमा

७५/७६ 10/01/2018 - 13:13 PDF icon 001.pdf